Vedette Jachtbouw presenteert de Navigator


Navigator 35

De Navigator lijn is een mooie aanvulling op de reeks schepen van Vedette Jachtbouw. Dat wil zeggen: een groter vaargebied en verhoging van luxe en comfort aan boord!


Bij het ontwerp van dit schip is uitgegaan van het maximaal haalbare, als we de ontwerp-criteria die men aan een schip van deze klasse stelt in ogenschouw nemen. Vanzelfsprekend zijn dat de vaareigenschappen die men bij een dergelijk ontwerp mag verwachten.


De Navigator wordt 'custom built' gebouwd en wij benadrukken dat flexibiliteit bij ons voorop staat. Al uw wensen en ideeën over de uitvoering kunnen gerealiseerd worden.

De Navigator is er in drie varianten: De Navigator 35, de Navigator 41 en de Navigator 48.

VEDETTE Jachtbouw, Smidskade 18, 2461 TR Ter Aar Telefoon: 0172 - 600 495 E-mail: info@vedette.nu   Facebook   Instagram